6.3. Random Distributions

6.3.1. Continuous Uniform Distribution

 • Results are from the "continuous uniform" distribution over the stated interval

../../_images/random-distribution-uniform.png

Figure 6.14. Continuous Uniform Distribution [NumpyWik20]

>>> import numpy as np
>>> np.random.seed(0)

Random float in the half-open interval [0.0, 1.0):

>>> np.random.rand(5)
array([0.5488135 , 0.71518937, 0.60276338, 0.54488318, 0.4236548 ])
>>> np.random.rand(2,3)
array([[0.64589411, 0.43758721, 0.891773 ],
    [0.96366276, 0.38344152, 0.79172504]])
>>> np.random.rand(3,2)
array([[0.52889492, 0.56804456],
    [0.92559664, 0.07103606],
    [0.0871293 , 0.0202184 ]])

6.3.2. Normal (Gaussian) Distribution

 • Draw pseudorandom samples from a normal (Gaussian) distribution

../../_images/random-distribution-normal.png

Figure 6.15. Normal (Gaussian) distribution [NumpyWik19a]

Defaults:

 • μ - loc=0.0

 • σ - scale=1.0

>>> import numpy as np
>>> np.random.seed(0)

Draw pseudorandom samples from a normal (Gaussian) distribution:

>>> np.random.normal()
1.764052345967664
>>> np.random.normal(0.0, 1.0)
0.4001572083672233
>>> np.random.normal(loc=0.0, scale=1.0)
0.9787379841057392
>>> np.random.normal(size=5)
array([ 2.2408932 , 1.86755799, -0.97727788, 0.95008842, -0.15135721])
>>> np.random.normal(loc=0.0, scale=1.0, size=(2,3))
array([[-0.10321885, 0.4105985 , 0.14404357],
    [ 1.45427351, 0.76103773, 0.12167502]])

6.3.3. Poisson Distribution

 • Draw samples from a Poisson distribution

../../_images/random-distribution-poisson.png

Figure 6.16. Poisson distribution [NumpyWik19b]

>>> import numpy as np
>>> np.random.seed(0)

Draw samples from a Poisson distribution:

>>> np.random.poisson(6.0)
11
>>> np.random.poisson(lam=6.0)
4
>>> np.random.poisson(lam=6.0, size=5)
array([9, 7, 8, 5, 5])
>>> np.random.poisson(lam=6.0, size=(2,3))
array([[5, 5, 7],
    [3, 5, 6]])

6.3.4. Assignments

Code 6.66. Solution
"""
* Assignment: Numpy Random Float
* Complexity: medium
* Lines of code: 1 lines
* Time: 3 min

English:
  1. Set random seed to zero
  2. Define `result: np.ndarray` of 10 random floats
  3. Run doctests - all must succeed

Polish:
  1. Ustaw ziarno losowości na zero
  2. Zdefiniuj `result: np.ndarray` z 10 losowymi liczbami zmiennoprzecinkowymi
  3. Uruchom doctesty - wszystkie muszą się powieść

Tests:
  >>> import sys; sys.tracebacklimit = 0

  >>> assert result is not Ellipsis, \
  'Assign result to variable: `result`'
  >>> assert type(result) is np.ndarray, \
  'Variable `result` has invalid type, expected: np.ndarray'

  >>> result
  array([0.5488135 , 0.71518937, 0.60276338, 0.54488318, 0.4236548 ,
      0.64589411, 0.43758721, 0.891773 , 0.96366276, 0.38344152])
"""

import numpy as np
np.random.seed(0)


result = ...


Code 6.67. Solution
"""
* Assignment: Numpy Random Int
* Complexity: easy
* Lines of code: 1 lines
* Time: 3 min

English:
  1. Set random seed to zero
  2. Define `result: np.ndarray` of size 16x16 with random integers `[0;9]` (inclusive)
  3. Run doctests - all must succeed

Polish:
  1. Ustaw ziarno losowości na zero
  2. Zdefiniuj `result: np.ndarray` o rozmiarze 16x16 z losowymi liczbami całkowitymi `<0,9>` (włącznie)
  3. Uruchom doctesty - wszystkie muszą się powieść

Tests:
  >>> import sys; sys.tracebacklimit = 0

  >>> assert result is not Ellipsis, \
  'Assign result to variable: `result`'
  >>> assert type(result) is np.ndarray, \
  'Variable `result` has invalid type, expected: np.ndarray'

  >>> result
  array([[5, 0, 3, 3, 7, 9, 3, 5, 2, 4, 7, 6, 8, 8, 1, 6],
      [7, 7, 8, 1, 5, 9, 8, 9, 4, 3, 0, 3, 5, 0, 2, 3],
      [8, 1, 3, 3, 3, 7, 0, 1, 9, 9, 0, 4, 7, 3, 2, 7],
      [2, 0, 0, 4, 5, 5, 6, 8, 4, 1, 4, 9, 8, 1, 1, 7],
      [9, 9, 3, 6, 7, 2, 0, 3, 5, 9, 4, 4, 6, 4, 4, 3],
      [4, 4, 8, 4, 3, 7, 5, 5, 0, 1, 5, 9, 3, 0, 5, 0],
      [1, 2, 4, 2, 0, 3, 2, 0, 7, 5, 9, 0, 2, 7, 2, 9],
      [2, 3, 3, 2, 3, 4, 1, 2, 9, 1, 4, 6, 8, 2, 3, 0],
      [0, 6, 0, 6, 3, 3, 8, 8, 8, 2, 3, 2, 0, 8, 8, 3],
      [8, 2, 8, 4, 3, 0, 4, 3, 6, 9, 8, 0, 8, 5, 9, 0],
      [9, 6, 5, 3, 1, 8, 0, 4, 9, 6, 5, 7, 8, 8, 9, 2],
      [8, 6, 6, 9, 1, 6, 8, 8, 3, 2, 3, 6, 3, 6, 5, 7],
      [0, 8, 4, 6, 5, 8, 2, 3, 9, 7, 5, 3, 4, 5, 3, 3],
      [7, 9, 9, 9, 7, 3, 2, 3, 9, 7, 7, 5, 1, 2, 2, 8],
      [1, 5, 8, 4, 0, 2, 5, 5, 0, 8, 1, 1, 0, 3, 8, 8],
      [4, 4, 0, 9, 3, 7, 3, 2, 1, 1, 2, 1, 4, 2, 5, 5]])
"""

import numpy as np
np.random.seed(0)


result = ...


Code 6.68. Solution
"""
* Assignment: Numpy Random Sample
* Complexity: medium
* Lines of code: 1 lines
* Time: 3 min

English:
  1. Set random seed to zero
  2. Print 6 random integers without repetition in range from 1 to 49
  3. Run doctests - all must succeed

Polish:
  1. Ustaw ziarno losowości na zero
  2. Wyświetl 6 losowych i nie powtarzających się liczb całkowitych z zakresu od 1 do 49.
  3. Uruchom doctesty - wszystkie muszą się powieść

Tests:
  >>> import sys; sys.tracebacklimit = 0

  >>> assert result is not Ellipsis, \
  'Assign result to variable: `result`'
  >>> assert type(result) is np.ndarray, \
  'Variable `result` has invalid type, expected: np.ndarray'

  >>> result
  array([30, 5, 27, 31, 33, 38])
"""

import numpy as np
np.random.seed(0)

result = ...